2013
Том 65
№ 4

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з усіх напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus.


2014 Impact Factor: 0,23

Останні статті (квітень 2013)


Стаття (українською)

Аналоги просторів типу S частково парних функцій

Літовченко В. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 4. - С. 512-521

Построены аналоги пространств типа $S$, элементы которых являются четными функциями относительно части компонент своих аргументов. Получена формула представления степени оператора Бесселя через соответствующие степени дифференциального оператора, позволяющая установить связь между этими пространствами в терминах преобразования Фурье – Бесселя и выяснить некоторые основные свойства типовых операций над их элементами.

Стаття (російською)

Локально разрешимые AFA-группы

Дашкова О. Ю.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 4. - С. 459-469

Дослiджується $\mathbf{R}G$-модуль $A$ такий, що $\mathbf{R}$ — кiльце, $G$ — локально розв’язна група, $C_G (A) = 1$ та кожна власна пiдгрупа $H$ групи $G$, для якої фактор-модуль $A/C_A(H)$ не є артиновим $\mathbf{R}$-модулем, скiнченно породжена. Доведено, що локально розв’язна група $G$, яка задовольняє цi умови, гiперабелева, та описано структуру групи $G$ у випадку, коли $G$ є скiнченнопородженою розв’язною групою, $A/C_A(H)$ не є артиновим $\mathbf{R}$-модулем та $\mathbf{R}$ є дедекiндовим кiльцем.

Стаття (українською)

Про голоморфні розв'язки рівнянь руху Дарвіна точкових зарядів

Скрипник В. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 4. - С. 546-554

На основании теоремы Коши доказано существование голоморфных по времени решений нерелятивистских уравнений Дарвина движения точечных зарядов.