2019
Том 71
№ 1

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (січнь 2019)


Стаття (англійською)

Про iснування додатних розв’язкiв зв’язаних систем нелiнiйних дробово-диференцiальних рiвнянь

Ганмі А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 1. - С. 37-46

Вивчаються нелiнiйнi граничнi задачi для дробово-диференцiальних рiвнянь $$D^{\alpha} u(t) = f(t, v(t),D^{\beta - 1}v(t)), t > 0,\\ D^{\beta} v(t) = g(t, u(t),D^{\alpha - 1}u(t)), t > 0,\\ u > 0,\; v > 0 \in (0,\infty), \lim_{t\rightarrow 0+} u(t) = \lim_{t\rightarrow 0+} v(t) = 0,$$ де $1 < \alpha \leq 2$ та $1 < \beta \leq 2$. За деяких умов, накладених на $f$ i $g$, iснування додатних розв’язкiв встановлюється за допомогою теореми Шаудера про нерухому точку.

Стаття (російською)

О корректности одной нелокальной краевой задачи с постоянным коэффициентом для нелинейного уравнения смешанного типа второго рода второго порядка в пространстве

Джамалов С. З.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 1. - С. 47-58

Доведено коректнiсть розв’язку однiєї нелокальної крайової задачi при деяких обмеженнях на коефiцiєнти нелiнiйного рiвняння мiшаного типу другого роду другого порядку в просторi.

Стаття (англійською)

Антинормальнi оператори композицiї на просторi $L^2$, що вiдповiдає простору з атомною мiрою

Кумар Д., Чандра Г.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 1. - С. 92-98

Позначимо гiльбертiв простiр, асоцiйований з \sigma -скiнченною атомною мiрою $\mu$, через $L^2(\mu)$. Наведено характеризацiю антинормальних операторiв композицiї на $L^2(\mu)$.