2019
Том 71
№ 7

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (липень 2019)


Стаття (українською)

Про наближення функцій класу Гельдера, заданих на відрізку, їхніми бігармонічними операторами Пуассона

Жигалло К. М., Жигалло Т. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 7. - С. 915-921

УДК 517.5
Отримано точну рівність для верхніх меж відхилень бігармонічних операторів Пуассона на класах Гельдера неперервних на відрізку $[-1;1]$ функцій.

Коротке повідомлення (українською)

Порядок співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень відрізка

Кузнєцов М. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 7. - С. 1003-1008

УДК 517.9
Неперіодичну траєкторію дискретної динамічної системи будемо називати $n$-гомоклінічною, якщо її $\alpha$- та $\omega$-граничні множини збігаються між собою і є одним і тим самим циклом періоду $n.$ Доведено твердження, що порядок $1 \triangleright 3 \triangleright 5 \triangleright 7 \triangleright \ldots \triangleright 2 \cdot 1 \triangleright 2 \cdot 3 \triangleright 2 \cdot 5 \triangleright \ldots \triangleright 2^2 \cdot 1 \triangleright 2^2 \cdot 3 \triangleright 2^2 \cdot 5 \triangleright \ldots $ визначає співіснування гомоклінічних траєкторій одновимірних систем: якщо одновимірна динамічна система має $n$-гомоклінічну траєкторію, то вона також матиме $m$-гомоклінічну траєкторію для кожного $m$ такого, що $n \triangleright m.$ Також встановлено, що кожна одновимірна динамічна система, яка має цикл періоду $n \neq 2^i,$ буде мати $n$-гомоклінічну траєкторію.

Стаття (російською)

О проблеме фраттиниевой двойственности в теории классов Фиттинга

Наньин Ян, Шуя Чжао

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 7. - С. 922-929

УДК 512.542
Знайдено застосування фраттінієвої двоїстості для опису кратно локальних класів Фіттінга. Зокрема, встановлено необхідну і достатню умову, при якій локальний клас Фіттінга є формацією.