2017
Том 69
№ 7

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (липень 2017)


Стаття (російською)

Гіперболічний хрест і складність різних класів лінійних некоректних задач

Милейко Г. Л., Солодкий С. Г.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 951-963

Приведен обзор последних результатов в области информационной и алгоритмической сложности некорректных задач.

Стаття (українською)

В’язкі розв’язки рівняння Гамільтона – Якобі – Беллмана на часових шкалах

Данілов В. Я., Лаврова О. Є., Станжицький О. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 933-950

Введена концепция вязкого решения уравнения Беллмана на временных шкалах. Получены условия существования и единственности такого решения.

Стаття (російською)

Характеризации групп с почти слойно конечной периодической частью

Сенашов В. И.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 964-973

Вивчається будова сiм’ї скiнченних пiдгруп вигляду $L_g = \langle a, a^g\rangle$ у групах Шункова. Як наслiдок iз основної теореми отримано двi характеризацiї груп iз майже шарово скiнченною перiодичною частиною.