2018
Том 70
№ 9

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (вереснь 2018)


Стаття (англійською)

Чарiвна ефективнiсть наближення гладких функцiй зваженими середнiми двох $N$ -точкових Паде апроксимацiй

Єдинак Р., Гілевич Я. Я.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 9. - С. 1192-1210

Статтю присвячено наближенню гладких функцiй двома $N$-точковими наближеннями Паде з вагами. Наведено числовi приклади, нерiвностi мiж функцiєю Стiльтьєса та її $N$-точковим наближенням Паде.

Коротке повідомлення (російською)

Третья краевая задачa для уравнения третьего порядка с кратными характеристиками

Апаков Ю. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 9. - С. 1274-1281

Для рiвняння третього порядку з кратними характеристиками, що мiстить другу похiдну за часом, доведено однозначну розв’язнiсть третьої крайової задачi у прямокутнiй областi.

Стаття (російською)

Обобщенные характеристики гладкости и некоторые экстремальные задачи теории аппроксимации функций в пространстве $L_2 (R)$. I

Вакарчук С. Б.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 9. - С. 1166-1191

Розглянуто узагальненi характеристики гладкостi функцiй $\omega^w(f, t)$ i $\Lambda^w(f, t), t > 0,$ у просторi $L_2(R)$ i на класах $L^{\alpha}_2 (R)$, визначених за допомогою похiдних дробового порядку $\alpha \in (0,\infty)$, знайдено точнi нерiвностi типу Джексона для $\omega^w(f)$.