2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (жовтень 2019)


Коротке повідомлення (українською)

Обмеження на вільні дії знакозміниої групи $A_6$ на добутках сфер

Плахта Л. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1431-1434

Доведено, що зиакозміниа група $A_6$ не може діяти вільно на $(S^n)^5$. Наведено приклад вільної з дії групи $A_4$ на $(S^n)^3$.