2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Порядок росту мероморфних розв’язкiв рiзницевого рiвняння

Лан Шуан-Тін, Чень Цзон-Сюань


Абстракт

Оцiнено порядок росту мероморфних розв’язкiв деяких лiнiйних рiзницевих рiвнянь та вивчено спiввiдношення мiж показниками збiжностi нулiв та порядком зростання цiлих розв’язкiв лiнiйних рiзницевих рiвнянь.

Зразок цитування: Лан Шуан-Тін, Чень Цзон-Сюань Порядок росту мероморфних розв’язкiв рiзницевого рiвняння // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 11. - С. 1561-1570.