2018
Том 70
№ 11

Всі номери

Оператори Якобi та ортогональнi операторнозначнi полiноми. ІІ

Золотарьов В. А., Хатамлех Р.


Абстракт

Iз використанням системи операторнозначних ортогональних полiномiв побудовано аналоги просторiв Л. де Бранжа та встановлено їх зв’язок з теорiєю несамоспряжених операторiв.

Зразок цитування: Золотарьов В. А., Хатамлех Р. Оператори Якобi та ортогональнi операторнозначнi полiноми. ІІ // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 6. - С. 836-847.