2019
Том 71
№ 4

Всі номери

Теорема iснування та єдиностi для моделi бiмолекулярних поверхневих реакцiй

Амбразевичус А.


Абстракт

Доведено iснування та єдинiсть класичних розв’язкiв зв’язаних систем параболiчних та звичайних диференцiальних рiвнянь, останнi з яких визначенi на межi. Система описує модель бiмолекулярної поверхневої реакцiї мiж монооксидом вуглецю та закисом азоту, що вiдбувається на нанесеному родiї у випадку повiльної десорбцiї продуктiв.

Зразок цитування: Амбразевичус А. Теорема iснування та єдиностi для моделi бiмолекулярних поверхневих реакцiй // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 877-888.