2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Полный дифференциал

Трохимчук Ю. Ю.


Абстракт

Наведено необхiднi та достатнi умови для того, щоб неперервна диференцiальна форма була повним диференцiалом.

Зразок цитування: Трохимчук Ю. Ю. Полный дифференциал // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1250-1256.