2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про взаємний вплив ваги та граничного контура для алгебраїчних полiномiв у вагових просторах лебега. II

Озкартепе П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Ми продовжуємо дослiдження модулiв алгебраїчних полiномiв на граничному контурi з ваговою функцiєю у випадку, коли цей контур та вагова функцiя мають деякi сингулярностi вiдносно їх квазiнорми у ваговому просторi Лебега. Зокрема, точнi оцiнки було отримано для полiномiв, ортонормальних на кривiй вiдносно вагової функцiї з нулями на цiй кривiй.

Зразок цитування: Озкартепе П. Про взаємний вплив ваги та граничного контура для алгебраїчних полiномiв у вагових просторах лебега. II // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 12. - С. 1633-1651.

Повний текст