2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача со свободной границей для систем уравнений типа реакция-диффузия

Расулов М. С., Тахиров Ж. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача з вiльною межею для систем квазiлiнiйних параболiчних рiвнянь. Частину граничних умов задано в нелокальнiй формi. Встановлено апрiорнi оцiнки норм Гельдера. На основi цих оцiнок доведено iснування та єдинiсть розв’язку.

Зразок цитування: Расулов М. С., Тахиров Ж. О. Задача со свободной границей для систем уравнений типа реакция-диффузия // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 12. - С. 1690-1700.

Повний текст