2018
Том 70
№ 11

Всі номери

Про розв’язки нелiнiйних крайових задач, компоненти яких в деяких точках обертаються в нуль

Пуза Б., Ронто А. М., Ронто М. Й., Щобак Н.


Абстракт

Показано, як вiдповiдна процедура параметризацiї та послiдовнi наближення допомагають дослiджувати нелiнiйнi крайовi задачi для систем диференцiальних рiвнянь за умови, що компоненти розв’язкiв обертаються в нуль у деяких невiдомих точках. Ця процедура може бути застосована до нелiнiйностей, що включають знаки абсолютних величин та додатнi або вiд’ємнi частини функцiй для рiзних типiв граничних умов.

Зразок цитування: Пуза Б., Ронто А. М., Ронто М. Й., Щобак Н. Про розв’язки нелiнiйних крайових задач, компоненти яких в деяких точках обертаються в нуль // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 1. - С. 94-114.