2018
Том 70
№ 11

Всі номери

Вимушене замикання частоти для диференцiальних рiвнянь з дистрибутивними форсуваннями

Реке Л.


Абстракт

Розглянуто вимушене замикання частоти, тобто поведiнку перiодичних розв’язкiв автономних диференцiальних рiвнянь пiд впливом малих перiодичних форсувань. Показано, що, незважаючи на той факт, що цi форсування можуть бути розривними (типу схiдчастих функцiй) або навiть дистрибутивними (типу дельта-функцiй), вимуше- нi замикання частоти вiдбуваються, як i у випадку гладких форсувань, i можна отримати формули для конусiв замикання та асимптотичних фаз, як i у випадку гладких форсувань.

Зразок цитування: Реке Л. Вимушене замикання частоти для диференцiальних рiвнянь з дистрибутивними форсуваннями // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 1. - С. 115-129.