2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Існування глобальних розв’язкiв деяких класiв iнтегральних рiвнянь

Агарвал Р. П., Лупулеску В., О'Реган Д., Ябін Т.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається iснування $L^p$ -розв’язкiв для класу iнтегральних рiвнянь Гаммерштейна та нейтральних функцiональних диференцiальних рiвнянь з абстрактними операторами Вольтерра. Iснування глобальних розв’язкiв встановлено за допомогою умов типу компактностi. Крiм того, наведено результат про глобальне iснування розв’язку для класу нелiнiйних функцiональних iнтегральних рiвнянь Фредгольма з абстрактними операторами Вольтерра.

Зразок цитування: Агарвал Р. П., Лупулеску В., О'Реган Д., Ябін Т. Існування глобальних розв’язкiв деяких класiв iнтегральних рiвнянь // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 1. - С. 130-148.

Повний текст