2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про жорсткiсть градiєнтного рангу в групi промiжного зростання

Григорчук Р. І., Кравченко Р.


Абстракт

Введено та вивчено властивiсть жорсткостi градiєнтного рангу для прикладу групи $\scr G$ промiжного зростання, що була введена першим автором в роботi [Grigorˇcuk R. I. On Burnside’s problem on periodic groups // Funktsional. Anal. i Prilozhen. – 1980. – 14, № 1. – P. 53 – 54]. Показано, що $\scr G$ є нормально $(f, g)$-RG жорсткою, де $f(n) = \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}(n)$ та $g(n) = \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}(\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}(n))$.

Зразок цитування: Григорчук Р. І., Кравченко Р. Про жорсткiсть градiєнтного рангу в групi промiжного зростання // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 2. - С. 165-176.