2018
Том 70
№ 11

Всі номери

Про рiвняння з узагальненою перiодичною правою частиною

Поспісіль М., Фечкан М.


Абстракт

Вивчаються перiодичнi розв’язки для диференцiальних рiвнянь другого порядку з узагальненою примушуючою силою. Аналiтичнi результати для бiфуркацiй отримано та застосовано до вимушених гармонiчних коливань та осцилятора Даффiнга.

Зразок цитування: Поспісіль М., Фечкан М. Про рiвняння з узагальненою перiодичною правою частиною // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 2. - С. 255-279.