2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Полiномiальнi нерiвностi в областях iз внутрiшнiми нульовими кутами у просторi Бергмана

Імаш кизи М., Абдуллаєв Ф. Г., Балчи С.


Абстракт

Вивчається порядок зростання модулiв довiльних алгебраїчних полiномiв у ваговому просторi Бергмана $A_p(G, h)$, $\;p > 0$, в областях iз внутрiшнiми нульовими кутами у скiнченнiй кiлькостi точок. Отримано оцiнки для алгебраїчних полiномiв в обмежених областях з кусково-гладкою межею.

Зразок цитування: Імаш кизи М., Абдуллаєв Ф. Г., Балчи С. Полiномiальнi нерiвностi в областях iз внутрiшнiми нульовими кутами у просторi Бергмана // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 3. - С. 318-336.