2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Розподiл значень для диференцiально-рiзницевих полiномiв мероморфних функцiй

Чжан Р. Р.


Абстракт

Отримано результати щодо дефектiв диференцiально-рiзницевих полiномiв. Цi результати можна розглядати як диференцiально-рiзницевi аналоги деяких класичних теорем для диференцiальних полiномiв. Зокрема, наведено точну оцiнку для дефектiв деяких диференцiально-рiзницевих полiномiв. Також наведено приклади, якi показують, що цi результати є, в певному сенсi, найкращими.

Зразок цитування: Чжан Р. Р. Розподiл значень для диференцiально-рiзницевих полiномiв мероморфних функцiй // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 4. - С. 471-480.