2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Механiчнi системи з сингулярними рiвновагами та кулонiвська динамiка трьох зарядiв

Скрипник В. І.


Абстракт

Розглядаються механiчнi системи, матрицi других похiдних потенцiальних енергiй яких у рiвновазi мають нульовi власнi значення. Припускається, що їхнi потенцiальнi енергiї є голоморфними функцiями в цих сингулярних рiвновагах. Для таких систем доведено iснування власних обмежених для додатного часу розв’язкiв ньютонiвських рiвнянь руху, якi збiгаються до рiвноваги в границi нескiнченного часу. Цi результати застосовуються до кулонiвських систем трьох зарядiв iз сингулярною рiвновагою на прямiй.

Зразок цитування: Скрипник В. І. Механiчнi системи з сингулярними рiвновагами та кулонiвська динамiка трьох зарядiв // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 4. - С. 519-533.