2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Оберненi матрицi Дразiна для нескiнченних трикутних матриць та їх лiнiйних зберiгачiв

Словік Р.


Абстракт

Розглянуто кiльце всiх нескiнченних $(N \times N)$ верхнiх трикутних матриць над полем $F$. Наведено опис елементiв, що є оборотними за Дразiним у цьому кiльцi. У випадку, коли $F$ є таким, що $\mathrm{c}\mathrm{h}\mathrm{a}\mathrm{r}(F) \not = 2$ та $| F| > 4$, знайдено форму лiнiйних зберiгачiв для обернених матриць Дразiна.

Зразок цитування: Словік Р. Оберненi матрицi Дразiна для нескiнченних трикутних матриць та їх лiнiйних зберiгачiв // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 4. - С. 534-548.