2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Зауваження щодо коефiцiєнтних оцiнок для деяких класiв $p$ -валентних функцiй

Шарма Н. Л.


Абстракт

Отримано оцiнки для коефiцiєнтiв Тейлора – Маклорена для деяких класiв p-валентних функцiй. Ця задача була вперше розглянута Ауфом у роботi “Coefficient estimates for some classes of p-valent functions” (Internat. J. Math. and Math. Sci. – 1988. – 11. – P. 47 – 54). Доведення, наведене Ауфом, виявилось частково помилковим. Ми пропонуємо коректне доведення цього результату.

Зразок цитування: Шарма Н. Л. Зауваження щодо коефiцiєнтних оцiнок для деяких класiв $p$ -валентних функцiй // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 4. - С. 549-563.