2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О тождествах в алгебрах $Q_{n,λ}$ порожденных идемпотентами

Рабанович В. И., Самойленко Ю. С., Стрелец А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено алгебри $Q_{n,λ}$, що породжені $n $ ідемпотентами з сумою $λe$ ($λ ∈ C$, $e$ — одиниця алгебри), на наявність в них поліноміальних тотожностей. Доведено, що $Q_{4,2}$ є алгеброю із стандартною тотожністю $F_4$, а алгебри $Q_{4,2},\; λ ≠ 2$, та $Q_{n,λ},\; n ≥ 5$, поліноміальних тотожностей не мають.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 10, pp October 2001, Volume.

Зразок цитування: Рабанович В. И., Самойленко Ю. С., Стрелец А. В. О тождествах в алгебрах $Q_{n,λ}$ порожденных идемпотентами  // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 10. - С. 1380-1390.

Повний текст