2019
Том 71
№ 8

Всі номери

$Q$-умовна симетрія нелінійного двовимірного рівняння теплопровідності

Андрєєва Н.В., Сєров М. І., Тулупова Л. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено $Q$ -умовну симетрію нелінійного двовимірного рівняння теплопровідності. За допомогою анзаців одержано редуковані рівняння.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 6, pp June 2000, Volume 52.

Зразок цитування: Андрєєва Н.В., Сєров М. І., Тулупова Л. О. $Q$-умовна симетрія нелінійного двовимірного рівняння теплопровідності // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 6. - С. 846-849.

Повний текст