2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про асимптотичні властивості розв'язків лінійних стохастичyих диференціальних рівнянь в $R^d$

Булдигін В. В., Коваль В. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються необхідні та достатні умови збіжності до нуля і обмеженості майже напевно нормованих розв'язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь в $R^d$. Встановлюється аналог обмеженого закону повторного логарифма.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 9, pp pp 1334–1345.

Зразок цитування: Булдигін В. В., Коваль В. О. Про асимптотичні властивості розв'язків лінійних стохастичyих диференціальних рівнянь в $R^d$ // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 9. - С. 1166-1175.

Повний текст