2019
Том 71
№ 7

Всі номери

Нерiвностi типу Ляпунова для двох класiв нелiнiйних систем з однорiдними граничними умовами Дiрiхле

Актас М. Ф.


Абстракт

Встановлено новi нерiвностi типу Ляпунова для двох класiв нелiнiйних систем з однорiдними граничними умовами Дiрiхле, що узагальнюють та покращують деякi вiдомi результати.

Зразок цитування: Актас М. Ф. Нерiвностi типу Ляпунова для двох класiв нелiнiйних систем з однорiдними граничними умовами Дiрiхле // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 6. - С. 727-738.