2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Взвешенная псевдоинверсия с индефинитными весами

Варенюк Н. А., Галба Е. Ф., Сергиенко И. В., Химич А. Н.


Абстракт

Наведено означення зваженої псевдооберненої матриці з невиродженими знаконевизначеними вагами та проведено її дослідження. Доведено теорему про існування та єдиність цієї матриці. Наведено зображення зважених псевдо- обернених матриць з індефінітними вагами у термінах коефіцієнтів характеристичних многочленів матриць, які симетризуються, отримано розклади зважених псевдообернених матриць у матричні степеневі ряди і добутки, граничні зображення цих матриць; побудовано регуляризовані ітераційні методи для їх обчислення.

Зразок цитування: Варенюк Н. А., Галба Е. Ф., Сергиенко И. В., Химич А. Н. Взвешенная псевдоинверсия с индефинитными весами // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 6. - С. 752-772.