2019
Том 71
№ 1

Всі номери

Про лакунарну $(A, ϕ)$-статистичну збiжнiсть подвiйних послiдовностей

Саваш Є.


Абстракт

Деякi вiдомi результати для звичайних (одинарних) послiдовностей поширено на багатократнi послiдовностi дiйсних чисел. Крiм того, введено поняття подвiйної лакунарної сильної $(A, ϕ)$-збiжностi вiдносно функцiї модуля, а також вивчено деякi спiввiдношення мiж подвiйною лакунарною сильною $(A, ϕ)$-збiжнiстю вiдносно модуля та подвiйною лакунарною статистичною збiжнiстю.

Зразок цитування: Саваш Є. Про лакунарну $(A, ϕ)$-статистичну збiжнiсть подвiйних послiдовностей // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 6. - С. 848-858.