2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Однопорожденные С*-алгебры

Рабанович В. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається $С*$-алгебра $A$, породжена $k$ самоспряженими твірними. Доводиться, що при $n \geqslant \sqrt {k - 1}$ алгебра $M_n (A)$ є одиопородженою, тобто породжена одним несамоспряженим генератором. Наведено приклад алгебри А, для якої з одиопороджеиості $M_n (A)$ випливає, що $n \geqslant \sqrt {k - 1}$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 8, pp 1282–1290.

Зразок цитування: Рабанович В. И. Однопорожденные С*-алгебры // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 8. - С. 1136-1141.

Повний текст