2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Скорость сходимости группы отклонений на множествах $\bar{\psi}$-интегралов

Степанец А. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються функціонали, що характеризують сильне підсумовування рядів Фур'є на множинах $\bar{\psi}$ -інтегралів в рівномірній та інтегральній метриках. Як наслідок, одержано точні за порядком оцінки найкращих наближень тригонометричними поліномами функцій із таких множин.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 12, pp 1892–1916.

Зразок цитування: Степанец А. И. Скорость сходимости группы отклонений на множествах $\bar{\psi}$-интегралов // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 12. - С. 1673-1693.

Повний текст