2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Цілі функції нульового порядку з нулями на логарифмічній спіралі

Басюк Ю. В., Заболоцький М. В., Тарасюк С. I.


Абстракт

Доказаны теоремы типа Валирона и Валирона – Титчмарша для целых функций нулевого порядка с нулями на логарифмической спирали.

Зразок цитування: Басюк Ю. В., Заболоцький М. В., Тарасюк С. I. Цілі функції нульового порядку з нулями на логарифмічній спіралі // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 7. - С. 923-932.