2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Зауваження щодо сильно розщеплених алгебр Лi

Кальдерон Мартін А. Дж.


Абстракт

Розщепленi алгебри Лi є мабуть найбiльш вiдомим прикладом градуйованих алгебр Лi. Оскiльки важливою категорiєю в класi градуйованих алгебр є категорiя сильно градуйованих алгебр, ми вводимо (природним чином) категорiю сильно розщеплених алгебр Лi $L$ i доводимо, що у випадку, коли $L$ не має центра, $L$ є прямою сумою розщеплених iдеалiв, кожний з яких є просто-розщепленою сильно розщепленою алгеброю Лi.

Зразок цитування: Кальдерон Мартін А. Дж. Зауваження щодо сильно розщеплених алгебр Лi // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 7. - С. 988-991.