2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нерiвностi типу сiмпсона для геометрично вiдносних опуклих функцiй

Аван М. У., Нур К. І., Нур М. А.


Абстракт

Розглянуто клас геометрично вiдносних опуклих функцiй та отримано кiлька нових iнтегральних нерiвностей типу Сiмпсона в термiнах геометрично вiдносних опуклих функцiй. Iдеї i технiка, що використовуються в роботi, можуть стимулювати подальшi дослiдження в данiй областi.

Зразок цитування: Аван М. У., Нур К. І., Нур М. А. Нерiвностi типу сiмпсона для геометрично вiдносних опуклих функцiй // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 7. - С. 992-1000.