2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Похiднi гамма (напiв)гiперкiлець

Ардекані Л. К., Давваз Б.


Абстракт

Диференцiальнi $\Gamma$ -(напiв)гiперкiльця — це $\Gamma$-(напiв)гiперкiльця з похiдною, що є лiнiйною унарною функцiєю i задовольняє правило добутку Лейбнiца. Введено поняття похiдної та слабкої похiдної на $\Gamma$ -гiперкiльцях та $\Gamma$ - напiвгiперкiльцях та отримано деякi важливi результати, щo стосуються цих понять у конкретному виглядi.

Зразок цитування: Ардекані Л. К., Давваз Б. Похiднi гамма (напiв)гiперкiлець // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 8. - С. 1011-1018.