2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Узагальнення нерiвностi Шермана за допомогою тотожностi фiнка та функцiї Грiна

Івелич Браданович С., Латіф М. А., Печарик Й. Е.


Абстракт

Отримано новi узагальнення нерiвностi Шермана для $n$-опуклих функцiй за допомогою тотожностi Фiнка та функцiї Грiна. За допомогою нерiвностей для функцiонала Чебишова встановлено деякi новi нерiвностi типу Островського та Грюсса, пов’язанi з цими узагальненнями.

Зразок цитування: Івелич Браданович С., Латіф М. А., Печарик Й. Е. Узагальнення нерiвностi Шермана за допомогою тотожностi фiнка та функцiї Грiна // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 8. - С. 1033-1043.