2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Верхній та нижній класи Лебега багатозначних відображень двох змінних

Карлова О. О., Михайлюк В. В.


Абстракт

Введено функцiональнi класи Лебега багатозначних вiдображень i отримано результати про верхню та нижню лебегiвськi класифiкацiї багатозначних вiдображень $F : X \times Y \multimap Z$ для широких класiв просторiв $X, Y$ i $Z$.

Зразок цитування: Карлова О. О., Михайлюк В. В. Верхній та нижній класи Лебега багатозначних відображень двох змінних // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 8. - С. 1097-1106.