2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Про фундаментальний розв’язок задачi Кошi для систем Колмогорова другого порядку

Буртняк І. В., Малицька Г. П.


Абстракт

Дослiджується структура фундаментального розв’язку задачi Кошi для одного класу систем ультрапараболiчних рiвнянь, що мають скiнченну кiлькiсть груп змiнних, за якими вироджується параболiчнiсть.

Зразок цитування: Буртняк І. В., Малицька Г. П. Про фундаментальний розв’язок задачi Кошi для систем Колмогорова другого порядку // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 8. - С. 1107-1117.