2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Достатнi умови для обмеженого повороту аналiтичних функцiй

Бульбоака Т., Тунеськи Н.


Абстракт

Нехай $f$ — функцiя, аналiтична у вiдкритому одиничному крузi, нормована так, що $f(0) = f \prime (0) 1 = 0$. Методи теорiї диференцiальних пiдпорядкувань першого порядку застосовано, щоб отримати достатнi умови того, що функцiя $f$ має обмежений поворот, тобто дiйсна частина її першої похiдної вiдображає одиничний круг на праву пiвплощину. Крiм того, сформульовано кiлька вiдкритих проблем.

Зразок цитування: Бульбоака Т., Тунеськи Н. Достатнi умови для обмеженого повороту аналiтичних функцiй // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 8. - С. 1118-1127.