2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Про асимптотику асоційованих сигма-функцій і тета-функцій Якобі

Коренков М. Є., Харкевич Ю. І.


Абстракт

Для асоцiйованих сигма-функцiй, тета-функцiй Якобi та їх логарифмiчних похiдних наведено асимптотичнi формули, якi є правильними зовнi виняткових множин кругiв, що побудованi ефективно.

Зразок цитування: Коренков М. Є., Харкевич Ю. І. Про асимптотику асоційованих сигма-функцій і тета-функцій Якобі // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 8. - С. 1149-1152.