2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Равномерная интегрируемость и теорема Лебега для сходимости по $L_0$-значным мерам

Радченко В. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються інтеграли $∫fdμ$ від дійсних функцій за $L_0$-значними мірами. Дається означення збіжності дійсних функцій за квазімірою та, як частинний випадок, за $L_0$-значною мірою. Для таких видів збіжності одержані умови збіжності за ймовірністю для інтегралів за $L_0$-значними мірами, аналогічні умовам рівномірної інтег ровності та теоремі Лебега.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 6, pp 965–969.

Зразок цитування: Радченко В. Н. Равномерная интегрируемость и теорема Лебега для сходимости по $L_0$-значным мерам // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 6. - С. 857-860.

Повний текст