2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Дослiдження модулiв над кiльцями та їх розширення

Аль - Хашмі С. А., Науман С. К.


Абстракт

Вивчається проблема передачi властивостей деяких типiв модулiв пiд дiєю гомоморфiзмiв, що зберiгають одиницю. Подiбнi дослiдження, здається, вiдсутнi в лiтературi. Вибрано кiлька типiв модулiв та наведено доведення для тих властивостей, що передаються, та придатнi контрприклади для тих властивостей, що не передаються.

Зразок цитування: Аль - Хашмі С. А., Науман С. К. Дослiдження модулiв над кiльцями та їх розширення // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 10. - С. 1299-1312.