2019
Том 71
№ 11

Всі номери

К теории нелокальных задач с интегральными условиями для систем уравнений гиперболического типа

Асанова А. Т.


Абстракт

Розглядається нелокальна задача з iнтегральними умовами для системи гiперболiчних рiвнянь другого порядку. Методом уведення функцiональних параметрiв дослiджувану задачу зведено до еквiвалентної задачi, що складається iз задачi Гурса для системи гiперболiчних рiвнянь з параметрами та iнтегральним спiввiдношенням. Побудовано алгоритми знаходження наближених розв’язкiв зазначеної задачi та показано їх збiжнiсть до її точного розв’язку. Отримано достатнi умови iснування єдиного розв’язку еквiвалентної задачi у термiнах вихiдних даних. Встановлено умови однозначної розв’язностi нелокальної задачi з iнтегральними умовами для системи гiперболiчних рiвнянь у термiнах коефiцiєнтiв системи та ядер в iнтегральних умовах.

Зразок цитування: Асанова А. Т. К теории нелокальных задач с интегральными условиями для систем уравнений гиперболического типа // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 10. - С. 1313-1323.