2019
Том 71
№ 11

Всі номери

К обратной задаче рассеяния для одномерного уравнения Шредингера с растущим потенциалом

Гусейнов И. М., Ханмамедов А. Х.


Абстракт

Розглядається одновимiрне рiвняння Шредiнгера на всiй осi, потенцiал якого на лiвому кiнцi швидко спадає, а на правому нескiнченно зростає. Методом операторiв перетворення вивчається обернена задача розсiяння. Отримано умови на данi розсiяння, що дають можливiсть розв’язати обернену задачу. Виведено основнi iнтегральнi рiвняння типу Марченка та доведено їх однозначну розв’язнiсть.

Зразок цитування: Гусейнов И. М., Ханмамедов А. Х. К обратной задаче рассеяния для одномерного уравнения Шредингера с растущим потенциалом // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 10. - С. 1390-1402.