2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Фредгольмові одновимірні крайові задачі з параметром у просторах Соболєва

Атласюк О. М., Михайлець В. А.


Абстракт

Для систем лiнiйних диференцiальних рiвнянь на скiнченному iнтервалi дослiджено залежнiсть вiд параметра $\varepsilon$ розв’язкiв крайових задач у просторах Соболєва $W^n_{\infty}$. Встановлено конструктивний критерiй неперервної залежностi вiд параметра $\varepsilon$ при $\varepsilon = 0$ розв’язкiв таких задач та знайдено швидкiсть збiжностi цих розв’язкiв.

Зразок цитування: Атласюк О. М., Михайлець В. А. Фредгольмові одновимірні крайові задачі з параметром у просторах Соболєва // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 11. - С. 1457-1465.