2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Властивостi вiдображення для згортки, що включає гiпергеометричнi ряди

Ауф М. К., Заїд Г. М., Мустафа А. О.


Абстракт

Введено достатнi умови того, що (гауссовi) гiпергеометричнi функцiї є пiдкласом аналiтичних функцiй. Крiм того, розглянуто деякi властивостi вiдображення для згортки та iнтегральної згортки, що включають гiпергеометричнi функцiї.

Зразок цитування: Ауф М. К., Заїд Г. М., Мустафа А. О. Властивостi вiдображення для згортки, що включає гiпергеометричнi ряди // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 11. - С. 1466-1475.