2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Вільні добутки $n$-кратних напівгруп

Жучок А. В., Коппіц Й.


Абстракт

Побудовано вiльний добуток довiльних $n$-кратних напiвгруп, введено поняття $n$-сполуки $n$-кратних напiвгруп та в термiнах цього поняття описано будову вiльного добутку. Побудовано вiльну комутативну $n$-кратну напiвгрупу довiльного рангу та oхарактеризовано однопородженi вiльнi комутативнi $n$-кратнi напiвгрупи. Описано найменшу комутативну конгруенцiю на вiльнiй $n$-кратнiй напiвгрупi та встановлено, що напiвгрупи побудованої вiльної комутативної $n$-кратної напiвгрупи iзоморфнi, а її група автоморфiзмiв iзоморфна симетричнiй групi.

Зразок цитування: Жучок А. В., Коппіц Й. Вільні добутки $n$-кратних напівгруп // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 11. - С. 1484-1498.