2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Об одной теореме Г. Фройда

Дадашова И. Б., Мамедханов Дж. И.


Абстракт

Отримано узагальнення та покращення однiєї теореми Г. Фройда на довiльних жорданових кривих у комплекснiй площинi.

Зразок цитування: Дадашова И. Б., Мамедханов Дж. И. Об одной теореме Г. Фройда // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 11. - С. 1578-1584.