2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Граничні розподіли динамічних систем конфлікту з точковим спектром

Волошина В. О., Кошманенко В. Д.


Абстракт

Побудовано модель динамiчної системи конфлiкту, граничнi стани якої асоцiйованi з сингулярними розподiлами. Доведено, що критерiєм для виникнення точкового спектра в граничному розподiлi є стратегiя фiксованого прiоритету. В усiх iнших випадках граничнi розподiли є чисто сингулярно неперервними.

Зразок цитування: Волошина В. О., Кошманенко В. Д. Граничні розподіли динамічних систем конфлікту з точковим спектром // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1615-1624.