2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Простi транзитивнi 2 -зображення двох нефiатних 2 -категорiй проективних функторiв

Мазорчук В. С., Чжан Сяотин


Абстракт

Показано, що будь-яке просте транзитивне 2-зображення 2-категорiї проективних ендофункторiв для алгебри сагайдака $\mathbb{k}(\bullet \rightarrow \bullet )$ та алгебри Сагайдака $\mathbb{k}(\bullet \rightarrow \bullet \rightarrow \bullet )$ еквiвалентне клiтинковому 2-зображенню.

Зразок цитування: Мазорчук В. С., Чжан Сяотин Простi транзитивнi 2 -зображення двох нефiатних 2 -категорiй проективних функторiв // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1625-1649.