2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Застосування полiномiальних ядер Дзядика в конструктивнiй теорiї функцiй

Андрієвський В. В.


Абстракт

Наведено огляд нових результатiв у конструктивнiй теорiї функцiй, що отриманi автором iз застосуванням теорiї ядер Дзядика в поєднаннi з методами та результатами сучасної геометричної теорiї функцiй i теорiї квазiконформних вiдображень.

Зразок цитування: Андрієвський В. В. Застосування полiномiальних ядер Дзядика в конструктивнiй теорiї функцiй // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 2. - С. 151-157.