2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Одно неравенство типа Ландау – Колмогорова для периодических функций двух переменных

Бабенко В. Ф.


Абстракт

Отримано нову точну нерiвнiсть типу Ландау – Колмогорова, яка для перiодичної функцiї двох змiнних оцiнює конволюцiю найкращих рiвномiрних наближень частинних первiсних сумами функцiй однiєї змiнної через $L_{\infty}$ - норму самої функцiї i рiвномiрну норму мiшаної первiсної. Наведено також деякi застосування отриманої нерiвностi.

Зразок цитування: Бабенко В. Ф. Одно неравенство типа Ландау – Колмогорова для периодических функций двух переменных // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 2. - С. 158-167.