2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кусково-поліноміальні наближення розв’язків імпульсних диференціальних рівнянь

Біленко В. І., Божонок К. В., Дзядык С. Ю.


Абстракт

Розглядаються питання конструювання i теоретичного обґрунтування високоточних чисельно-аналiтичних алго- ритмiв кусково-полiномiальної апроксимацiї розв’язкiв задач з iмпульсним впливом на основi апроксимацiйного методу В. К. Дзядика.

Зразок цитування: Біленко В. І., Божонок К. В., Дзядык С. Ю. Кусково-поліноміальні наближення розв’язків імпульсних диференціальних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 2. - С. 168-179.