2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Обмеження на вільні дії знакозміниої групи $A_6$ на добутках сфер

Плахта Л. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено, що зиакозміниа група $A_6$ не може діяти вільно на $(S^n)^5$. Наведено приклад вільної з дії групи $A_4$ на $(S^n)^3$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 10, pp .

Зразок цитування: Плахта Л. П. Обмеження на вільні дії знакозміниої групи $A_6$ на добутках сфер // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1431-1434.

Повний текст