2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Багатовимірні приєднані дроби з нерівнозначними змінними і кратні степеневі ряди

Боднар Д. І., Дмитришин Р. І.


Абстракт

Встановлено умови iснування й єдиностi багатовимiрного приєднаного дробу з нерiвнозначними змiнними, вiдповiдного до заданого формального кратного степеневого ряду, знайдено явнi формули обчислення коефiцiєнтiв такого дробу i показано його зв’язок iз багатовимiрним $J$ -дробом iз нерiвнозначними змiнними. Дослiджено збiжнiсть багатовимiрного приєднаного дробу з нерiвнозначними змiнними в деяких областях простору $C^N$. Побудовано розвинення деяких функцiй у вiдповiдний двовимiрний приєднаний дрiб iз нерiвнозначними змiнними i показано ефективнiсть наближення пiдхiдними дробами отриманих розкладiв.

Зразок цитування: Боднар Д. І., Дмитришин Р. І. Багатовимірні приєднані дроби з нерівнозначними змінними і кратні степеневі ряди // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 3. - С. 325-349.