2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сильна сумовнiсть двовимiрних рядiв Вiленкiна – Фур’є

Гогінава У.


Абстракт

Вивчається експоненцiальна рiвномiрна сильна сумовнiсть двовимiрних рядiв Вiленкiна – Фур’є. Зокрема, доведено, що двовимiрний ряд Вiленкiна – Фур’є неперервної функцiї $f$ є рiвномiрно сильно сумовним до функцiї $f$ експоненцiально в степенi 1/2. Крiм того, доведено, що цей результат є найкращим iз можливих

Зразок цитування: Гогінава У. Сильна сумовнiсть двовимiрних рядiв Вiленкiна – Фур’є // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 3. - С. 340-352.